Årsrapport for 2015 publisert

Som et ledd i selskapets policy om å drive en transparent virksomhet – der markedet skal ha tilgang til detaljert informasjon om vår virksomhet – publiseres med dette årsrapporten for 2015 for Procano AS.

Omsetningen i selskapet økte med 16% fra NOK 45,6 mill. i 2014 til NOK 52,9 mill. i 2015. Årsresultatet ble redusert med NOK 5, 1 mill., fra NOK 5,9 mill. i 2014 til NOK 0,8 MNOK i 2015.

Årsrapport 2015

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret