Maren Norby velger Procano

Maren Norby har i dag blitt medarbeider i Procano sitt Management Trainee-program. Gjennom de neste 18 månedene vil hun bevege seg mellom organisasjonens ulike avdelinger. Med dette ønsker vi å utvikle en medarbeider med et grundig og helhetlig bilde av hvordan bedriften fungerer.

Maren Norby (Foto: Mark Purnell)

«I vårt Management Trainee-program vil vi gi nyutdannede en unik mulighet til å starte sin karriere. Med stort ansvar og utfordrende oppgaver fra første dag tilbyr vi en bratt læringskurve», sier Managing Director i Procano, Jørgen Berg.

Programmet kvalifiserer til nøkkelposisjoner i Procanos virksomhet. Etter endt program vil Maren bli en fast medarbeider i avdelingen for kunderelasjoner, en avdeling med særlig ansvar for å betjene og ivareta Procano sine om lag 240 kunder.

«I vår bransje må vi være innovative og kunne tilpasse oss stadige endringer. I Management Trainee-programmet er vi derfor på jakt etter initiativrike personer med høyt ambisjonsnivå», forteller Christian O. Breivik, Customer Relations Director i Procano. «Vi satser på kandidater med ulik bakgrunn, og noen ganger også med en kompetanse vi ikke kjenner fra før. Erfaring har vist oss at nyutdannede bringer med seg energi og ser vår virksomhet gjennom nye øyne, dette opplever vi at stimulerer til nytenkning».

Maren er nyutdannet fra NTNU med en mastergrad i medier, kommunikasjon og IT. Gjennom sine fem år har hun spesialisert seg på forholdet mellom teknologi og brukere, for på denne måten å bedre kunne sikre at tekniske muligheter svarer til brukeres behov. «Dette er kunnskap som vi i Procano ser på som viktig, da vi aktivt jobber for å gjøre våre kunders arbeidshverdag bedre ved å levere IT-løsninger som dekker brukernes behov», sier Berg. «Vi fokuserer på hvordan kunden arbeider, ikke nødvendigvis på hva de forteller at de gjør. I dette arbeidet ser vi for oss at Maren sin bakgrunn vil komme godt med. Hun vil fungere som et bindeledd mellom våre teknikere og kunder, en rolle som vi mener er avgjørende for å gi god kundeoppfølging. Vi ønsker Maren velkommen til Procano», avslutter Berg.