Procano, Basefarm og Norges beste datasenter

Procano benytter Basefarm som vår underleverandør av fysisk datasentertjenester – og det er ikke småtteri Basefarm leverer. Se bare hva Basefarm skriver om sine datasenter:

Basefarms datasentre leverer 100 prosent garantert oppetid på strøm og kjøling. Dette gjøres ved hjelp av to uavhengige strømforsyninger matet av to uavhengige dieselgeneratorer og to uavhengige UPS-anlegg (avbruddsfri kraftforsyning). Én UPS sørger for strøm fra batterier ved strømbrudd eller annen uregelmessighet i strømforsyningen. Ved behov starter så dieselgeneratorene på under ett minutt. Basefarm har diesel for minst 48 timers drift uten behov for etterfylling.

Våre datasentre har videoovervåking, fysiske barrierer, sluser, traps og sikker adgangskontroll som inkluderer registrering. Vi har “state of the art” branndeteksjon og –slukking, og er tilkoblet brannvesen. Vi har også døgnbetjening med vektertjeneste og vi kan levere individuell låsing av racks og bur.

Sentrene har et sikkerhetsnivå som dekker nødvendige krav for å ivareta samfunnskritisk infrastruktur og annen virksomhetskritisk IT-drift. Når det gjelder måten Basefarm opererer på også innenfor virksomhetskritisk datadrift, er nøkkelordene ISO 27001 for sikkerhet, ISO 14001 på HMS, ITIL for kundeforvaltning og nivå 1 PCI DSS 3.0 for kunder med behov for sikring av kredittkorttransaksjoner.

Vårt driftssenter monitorerer situasjonen døgnkontinuerlig.

Vi er stolte av å være en ledende og innoverende aktør i norsk datasenterindustri. Etter nesten 20 år fortsetter vi å skape kostnadseffektive løsninger for alle våre kunder, samtidig som vi opprettholder et målrettet og samfunnsansvarlig fokus på klima og sikkerhet.

Vi i Procano tar vårt ansvar for oppbevaring og behandling av kundedata meget alvorlig. Derfor er også Basefarm en naturlig samarbeidspartner med deres unike kompetanse på drift av noen av Norges mest solide, sikre og stabile datasentre.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål – [email protected]