Procano i vekst

Procano + MakeIT Drift AS = sant

Procano inngikk 23. juli i år avtale om kjøp av alle aksjene i MakeIT Drift AS. Selskapet skal etter planen fusjoneres inn i Procano med virkning fra 1. januar 2019.

MakeIT bidrar, med sine 11 medarbeidere, med dokumentert kompetanse på design og drift av avanserte ITløsninger og nettverk og er Microsoft Silver Partner. Selskapet har spesialistkompetanse på «midlertidige og spesielle installasjoner» og har prestisjefulle kunder som entreprenørkonsernet BetonmastHæhre AS og bemanningsselskapet Amesto Top Temp AS. MakeIT har kontor i Oslo og samlokalisering skjer i Procano sine lokaler på Skøyen innen oktober i år.