IT er ikke bare binært – det må også være kundenært

De fleste kundene vil bare at IT-systemene skal fungere slik at de kan konsentrere seg om det de egentlig skal gjøre. Det gjør Procano.

Procano vokser, derfor trenger vi flere til å bidra til den gode kundereisen. Vi ser at serviceinnstilling, forståelse for kundens behov og evne til å løse dem, er essensielt for at Procano skal lykkes. Dette er en holdning du også vil møte hos dine nye kolleger.

Til Procano søker vi nå

SERVICE ACCOUNT MANAGER
med teknisk innsikt

Kundeteamet i Procano søker en målrettet og serviceinnstilt kundeforvalter, med teknisk innsikt. Du er et viktig knutepunkt mellom kunden og Procano og må evne å sette deg inn i kundens behov. Du er sentral i prosjektene, være kundens kontaktpunkt mot Procano og i arbeide for at kundene våre er fornøyd totalt sett. Du vil også være med på å kvalitetssikre Procanos leveranser.

Ansvar og oppgaver

 • Følge opp egen kundeportefølje, dvs regelmessig kontakt med kundene for leveranseoppfølging, rapportering og rådgivning.
 • Være en sparringspartner for kunder, bistå på enklere rådgivning/support. Teamet i Procano har ulik teknisk kunnskap, du må gjerne kunne gjøre tekniske oppgaver og løse tekniske problemer selv
 • Prosjektledelse, både for å implementere nye kunder, eller tjenester, og være koordinator mellom kundeservice, teknisk avdeling og kunde ved andre behov
 • Følge opp og rapportere på inngåtte tjenesteavtaler med kundene; Service Level Agreement, Incident Management, Availability Management
 • Være kundens eskaleringsledd
 • Utarbeide og følge opp tilbudsforespørsler
 • Proaktivitet ift samarbeid med 3. parter og Procanos underleverandører

TECHNICAL ACCOUNT MANAGER
med kommersiell teft og administrative egenskaper

Kundeteamet i Procano søker en entusiastisk og serviceinnstilt IT-tekniker med bredde.  Du er glad i å yte service, liker å bryne deg på tekniske utfordringer og ser muligheter både teknisk og kommersielt. Du er et viktig knutepunkt mellom kunden og Procano og må evne å sette deg inn i kundens totale behov. Du er sentral i å følge opp egen kundeportefølje, deltar i prosjekter og i den daglige «produksjonen». Du vil være med å sikre gode opplevelser for våre kunder og trygge leveransene fra Procano sin tjenestekatalog.

Ansvar og oppgaver

 • Proaktiv oppfølging av egen kundeportefølje, dvs regelmessig kontakt med kundene for leveranseoppfølging, support og rådgivning
 • Kundebehandling på telefon og via Servicedesk
 • Konsulentoppdrag ute hos kunder
 • Rådgivning og innkjøp av PC og utstyr, brukeradministrasjon, klargjøring og oppsett av maskinvare og programvare
 • Teknisk problemløsning ved bruk av systemer som Active Directory, MS Exchange, Citrix, Windows, Azure, Office 365, MS Office, WiFi, LAN, etc.
 • Det er en fordel med erfaring fra automatisering og bruk av Powershell eller andre programmeringsspråk
 • Feilsøking og feilretting, logging og dokumentasjon
 • Deltagelse i prosjekter og utvikling av Procanos tjenester

Procano ser at de som lykkes, ofte har disse egenskapene:

 • Utadvendte og gode relasjonsbyggere
 • Handlekraftige og involverer riktige ressurser for oppgavene
 • Interesse for IT-faget
 • Trives når tempoet og endringstakten er høy
 • Flink til å skape tillit hos kunder og kolleger
 • Personlig egnethet vektlegges

Hva kan du få hos Procano?

Procano leverer en komplett tjenesteplattform og tar ende-til-ende ansvar for IT-hverdagen til over 5000 brukere. Du har med deg hodet og hjertet i alt du gjør og synes det er gøy at ditt bidrag gjør hverdagen bedre for kunder og kollegaer. Som ansatt i Procano vil du bli med på en kompetansereise og en kjempemulighet til å ta del i utviklingen av et selskap i vekst.

Du vil få

 • Et godt fagmiljø som legger vekt på kompetansebygging og utvikling.
 • Et arbeidsmiljø som legger vekt på trivsel med takhøyde, mangfold og humor.
 • En spennende og lærerik jobb i et selskap i stor utvikling.
 • Lokaler med sentral beliggenhet og god offentlig kommunikasjon.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og fokus på faglig oppdatering.
 • Attraktive forsikrings- og pensjonsordninger.
Se stillingsannonsen og send søknad via finn.no