Bærekraftige ambisjoner for 2019? Her er 5 gode råd!

Det er særlig tre metoder som er spesielt effektive når det gjelder å oppnå bærekraftige mål: Reduksjon, unngåelse og kompensasjon. Les mer om dette i artikkelen “Bærekraftig selskap: Ikke så vanskelig som man skulle tro!“:

1. Redusèr energi og strøm
2. Unngå unødvendig ressursbruk
3. Klimavennlig mobilitet
4. Skap balanse i klimaregnskapet. Kompensér for dine utslipp!
5. Jobb klimanøytralt

Vår partner innenfor dokument-løsninger, Konica Minolta, håndterer kontinuerlig spørsmålet om hvordan selskapet kan redusere miljøbelastningen forårsaket av utskrift- og dokumenthåndtering. Å skape en bærekraftig verden for nåværende og fremtidige generasjoner står sentralt i selskapets filosofi. Konica Minolta er opptatt av å redusere deres påvirkning på miljøet samt å hjelpe sine og våre kunder med å gjøre det samme.

Ta kontakt med oss i Procano om hvordan din organisasjon kan bruke effektive og moderne dokumentløsninger for å oppnå bærekraftige mål!