Procano årsrapport 2018

Som et ledd i selskapets policy om å drive en transparent virksomhet – der markedet skal ha tilgang til detaljert informasjon om vår virksomhet – publiseres med dette årsrapporten for 2018 for Procano AS.

Selskapet hadde 43 medarbeidere ved inngangen til 2019. Omsetningen i selskapet var NOK 67 mill. i 2018. Årsresultat før skatt ble på NOK 2,3 mill. i 2018 med en resultatgrad på 4,5%.

Årsrapport 2018

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret