Næringslivets Sikkerhetsråd slår alarm om cyberkriminalitet

I norske medier kan vi i dag lese at Hydro er utsatt for omfattende cyber-angrep. Dagens Næringsliv forteller at Mørketallsundersøkelsen 2018 fra Næringslivets Sikkerhetsråd viser at 40% av de 1500 norske bedriftene som ble intervjuet har hatt ett eller flere alvorlige sikkerhetsbrudd i løpet av det siste året.

“For enhver bedrift oppleves angrepene som alvorlige hendelser, selv om bedriftene sjelden er like store som Hydro”, uttaler direktøren i Næringslivets Sikkerhetsråd, Jack Fischer Eriksen.

Den gode nyheten er at Mørketallsundersøkelsen bekrefter at de som har implementert rammeverk og styringssystemer, og dermed evner å drive et systematisk og forebyggende sikkerhetsarbeid, i mye større grad klarer å identifisere og detektere sårbarheter, trusler og hendelser. Dermed kan de raskere iverksette forebyggende og konsekvensreduserende tiltak”, sier Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd. Han opplyser at til Dagens Næringsliv at det mest vanlige angrepet virksomheter blir utsatt for er virusinfeksjoner eller malware-infeksjoner. Det mest økende problemet er imidlertid phishing og sosial manipulering.

“Ikke alle er klar over hvor lite som skal til for å dramatisk øke IT-sikkerheten i SMB-bedrifter”, utdyper Chief Technical Officer i Procano, Thomas Midthjell. “Rimelige tjenester som avanserte spamfiltre, multi-faktor autentisering og anitivirus-løsninger gir stor effekt for liten innsats”, forklarer Midthjell.

På Procano sitt frokostseminar 22. november i fjor viet vi all oppmerksomhet mot IT-sikkerhet. Deltakerne fikk gode råd og informasjon om løsninger som Single Sign-On (SSO), Web Protection, 2-faktor autentisering, tilgangsstyring, endepunktsikkerhet med mer. Her er kopi av vårt presentasjonsmateriell (.pdf).

Ta kontakt med oss i Procano om hvilke skritt din organisasjon bør ta for økt IT-sikkerhet!

Oppdatert 21. mars 2019

Selskapet ble rammet av LockerGoga-viruset i januar: – Det var krevende og det tok lang tid, DN, 21.03.2019. I artikkelen anslår selskapets representant at det tok flere uker å få systemene opp igjen etter cyber-angrepet og at mye avhenger av “kvaliteten på selskapets sikkerhetskopi“.

Ta kontakt med oss i Procano for en diskusjon om sikkerhetskopiering og Disaster Recovery-tjenester.