Stratema fornyer avtale med Procano

Dave Sandberg, Partner i Stratema

Stratema leverer strategiske rådgivningstjenester ved kjøp, salg og sammenslåing av virksomheter. Selskapet har kontorer i Oslo og Stockholm og har vært kunde av Procano siden mai 2013. I forbindelse med overgang til nye tjenester har partene inngått ny avtale. På overordnet nivå kan vi fortelle at Stratema har valgt utstrakt bruk av skytjenester, med en rekke sikkerhetstjenester som tilvalg.

“IT er av strategisk verdi for Stratema sin virksomhet”, sier Dave Sandberg, Partner i Stratema. “Vi stiller store krav til våre leverandører generelt og forventer “IT as a service” fra IT-leverandøren vår spesielt. Procano innfrir våre krav og har gjort det i mange år allerede”, avslutter Sandberg.

 

“Det er svært gledelig når våre kunder ønsker å fortsette sin reise gjennom ny teknologi, sammen med Procano”, forteller Jørgen Berg, Daglig Leder i Procano AS. “Vi har et meget godt forhold til Stratema og kjenner de både som kunde og leverandør. Et samarbeid og erfaringer som begge parter bygger videre på når Stratema nå har fornyet avtalen med Procano”, avslutter Berg.

Kontaktinformasjon:
Christian O. Breivik | Viseadm. Dir. | +47 970 62 362 | [email protected]