Teams styrker fellesskapet og gjør oss mer effektive

I snitt bruker vi 80% av tiden vår på jobb til samhandling. Å finne smarte og effektive måter å kommunisere på, er derfor nyttig.  

Microsoft Teams åpner for mange ulike kommunikasjonsrom. Vi i Procano ønsker å dele våre opplever med bruk av Teams fordi vi tenker flere vil ha glede denne kommunikasjonsplattformen; Vi har kommet tettere på, og har blitt lettere tilgjengelige for hverandre. Vi kommuniserer merProcano er spredt rundt med kontorer i Stockholm, Brevik, Gjøvik og Oslo. Teams krymper avstanden og styrker samhørigheten. 

Det er enkelt å inkludere flere i samtaletrådene, og lett å finne tilbake til samtalehistorikken. Vi kan jobbe samtidig i samme dokument, noe som kan være nyttig og effektivt. I tillegg skaper vi lettere kreative, humørfylte situasjoner. Det er lett å spre små og store begivenheter, alle inkluderes og fellesskapsfølelsen øker.

Ja, Teams er effektfullt og har mange fordeler! For at det skal fungere som forventet, er det lurt å lage en struktur som åpner for nyttig nærhet, uten å skape «støy». Det er lurt å tenke igjennom hvilke inndelinger virksomheten har i dag, og hvilke inndelinger som er optimale i forhold til det vi ønsker/har behov for av samhandling og kommunikasjon 

Suksessfaktorer: 

  1. Vi bruker Teams til all internkommunikasjon. Da samles alt på et sted, og det blir enkelt å finne tilbake i historikken. Er du ny, kan du lett få tilgang til all informasjon. Vi har droppet mail internt fordi Teams åpner for flere kommunikasjonsformer, fører oss tettere sammen og gjør oss mer effektive. 
  2. Generell-kanalen brukes til kunngjøringer, feiringer og alt som styrker fellesskapet. Teams gjør det enkelt å spre prestasjoner og begivenheter ut til alle, og vi får mulighet til å anerkjenne hverandre straks vi har gjort noe av stort eller smått. Vi kommer tettere på. 
  3. Bruk «svar» når du svarer i en samtale. Da blir det ryddig.
  4. Bruk «likes» for å vise at du har sett og lest. 
  5. Bruk @ foran navn  gruppe/ person som du ønsker skal gjøre noe/respondere 

Ønsker dere veiledning og støtte til å innføre og utnytte Teams best mulig slik at samhandling og samarbeid gir større glede og nytte, så ta gjerne kontakt med oss:)