Procano støtter TV-aksjonen

TVaksjonenWWF

Procano støtter TV-aksjonen i 2020. Procano har i mange år vært sertifisert Miljøfyrtårn bedrift fordi vi ønsker være en miljøvennlig og bærekraftig virksomhet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å gi våre barn og fremtiden en mulighet har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter.

Årets TV-aksjon

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030. Les mer her.

Procano gir 10.000 kroner til årets TV-aksjon, og oppfordrer våre følgere, kunder og partnere å bli med. Bidra her.