Bærekraft

Side by side image

Vi bryr oss

Procano driver en sunn virksomhet som tar ansvar for miljøet, samfunn og de ansatte. 
Vi overholder alle miljøpålagte bestemmelser og jobber kontinuerlig med å forbedre vårt miljøarbeid med et mål om å være ledende innenfor vår bransje.

Procano har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2010.

Procano skal:
  • Kildesortere
  • Ta hensyn til ytre miljø ved vurdering av nye produkter
  • Retur og gjennvinning på eget og kunders elektronikkavfall
  • Bevisst forhold til bruk av energi
  • Stille miljøkrav til leverandører
  • Våre datasentre er sertifiserte etter ISO 14001
  • Styrke miljøbevisstheten blant ansatte

Les mer

Relevante kunder

Noen av våres kunder som hjelper oss og verden med å nå viktige bærekraftmål.