Grand Hotel Oslo velger Procano

Historiske Grand Hotel Oslo har valgt en komplett og moderne IKT-løsning fra Procano AS. Gjennom avtalen med Procano signert 19. januar i år får Grand Hotel Oslo fullt ut dekket sine IKT-behov, med en modernisert plattform og økt fleksibilitet. Procano leverer et bredt spekter av tjenester, sammen med 3. parter som håndterer hotellspesifikke løsninger. I tillegg leverer Procano IKT-drift og -brukerstøtte til selskapets medarbeidere.