Procano ønsker nye lærlinger velkommen

Vi kan i dag ønske to nye lærlinger velkommen til Procano: Nikolai Eugen Sandvik og Tobias Günther. Lærlingene har begge gått IKT-servicefag på Bamble videregående skole, og har fått lærlingplass i Procano. I de neste to årene vil Nikolai og Tobias være en del av Support-avdelingen, tilknyttet vårt kontor i Brevik. Her vil de få teoretisk og praktisk opplæring i brukerstøtte innen IT, samt drift og vedlikehold av IT-systemer.

Grand Hotel Oslo velger Procano

Historiske Grand Hotel Oslo har valgt en komplett og moderne IKT-løsning fra Procano AS. Gjennom avtalen med Procano signert 19. januar i år får Grand Hotel Oslo fullt ut dekket sine IKT-behov, med en modernisert plattform og økt fleksibilitet. Procano leverer et bredt spekter av tjenester, sammen med 3. parter som håndterer hotellspesifikke løsninger. I tillegg leverer Procano IKT-drift og -brukerstøtte til selskapets medarbeidere.