Hva er en IT-policy, og hvorfor må du ha det?

11. mars 2021

Alle virksomheter trenger en oversikt over selskapets retningslinjer for IT-sikkerhet. Med en IT-policy sikrer man gode beslutninger som ivaretar sikkerheten – på tvers av virksomheten.


Hva er en IT-policy?

En IT-policy er ledelsens styringsdokument for IT-sikkerhet i virksomheten. Policyen beskriver de langsiktige føringene og prioriteringene selskapet skal følge for å sikre en god IT-sikkerhet i selskapet.

IT-policyen skal på en oversiktlig og enkel måte beskrive hvilke hensyn og sikkerhetsprinsipper virksomheten legger til grunn for å sikre mål og verdier. Policyen skal blant annet beskrive de overordnede sikkerhetsmålene for selskapet, og ta for seg risikoområdene til bedriften. Et godt tips er å legge inn noen målbare mål, slik at man etter en stund kan gå tilbake å vurdere om policyen er tilstrekkelig.

IT-policyen legger grunnlaget for selskapets IT-instruks, og policyen skal derfor ikke ta for seg detaljerte retningslinjer, rutiner, ulike sikkerhetstiltak eller beskrive bruk av teknologi. Denne informasjonen skal finnes i IT-instruksen. 

For at policyen skal fungere som et nyttig IT-verktøy er det viktig at den forankres i hele selskapet – ikke bare i ledelsen. Policyen må gjøres tilgjengelig for de ansatte slik at de kan gjøre seg kjent med den og arbeide etter de føringene som står der. En IT-policy skal være kort, konsis og helst ikke beskrives på mer enn to A4-sider. 

Hvorfor trenger du en IT-policy?

Som sagt er IT-policyen ledelsens styringsdokument for IT-sikkerhet, og IT-instruksen beskriver retningslinjene og sikkerhetstiltakene i detalj. Så hvis man har en detaljert instruks, hvorfor skal man da trenge en policy?

Jo, IT-policyen gir alle avdelingene i selskapet en felles sikkerhetsplattform å arbeide ut ifra. Med et knippe felles retningslinjer vil man kunne ta gode beslutninger og konsekvente valg når det gjelder IT-sikkerhet. Dette gjør det enklere når man skal gå til innkjøp av digitale tjenester og utstyr, eller inngå leverandøravtaler og nye samarbeid.

Hva gjør vi?

Referanser

Nyheter

Om oss

Hva gjør vi?

Referanser

Nyheter

Om oss