Ulike plattformer

Å velge riktig tjenesteplattform for din bedrift er viktig. Dette vil bidra til at dine ansatte får en positiv brukeropplevelse og at dere kun betaler for den infrastrukturen dere faktisk trenger. Vi tilbyr tjenester fra kundeeid utstyr, vårt datasenter eller fra globale skyleverandører. 

Alle våre tjenester blir produsert i et av Nord-Europas mest moderne og høyest sertifiserte datasentre, med 100% SLA på strøm og kjøling.

Er du usikker på hva slags løsning som passer din bedrift best? Ta kontakt med oss. Sammen kommer vi frem til en leveransemodell for våre tjenester, som passer både nå og for endringer i fremtiden. Vi sørger for en effektiv og sikker plattform uavhengig av hvordan du ønsker å få dine tjenester levert.