Ditt forhold til IT skal ikke være komplisert eller bekymringsfullt. IT skal bare fungere – hver dag. Vi er din IT-partner, og om du ønsker det er vi ditt kontaktpunkt for alle IT-relaterte behov. Vi er partneren som samler og forvalter ressurser, kompetanse og teknologi. Våre kunder har derfor større kontroll og færre leverandører å forholde seg til.

Vår erfaring er at langsiktige relasjoner skaper den beste kundeopplevelsen. Derfor mener vi at det viktigste valget du tar som kunde er valget av samarbeidspartner. De beste løsningene kommer som oftest gjennom et tett samspill mellom kunde og leverandør. Vi er opptatt av å være riktig partner over tid – ikke bare ved avtaleinngåelse.

Nøkkelinformasjon

Procano har avdelinger i Brevik, Stockholm, Gjøvik og Oslo. Selskapets primærmarkeder er Norge og Sverige, med de øvrige nordiske land som sekundærmarkeder. Selskapet har for tiden 495 kunder i ulike bransjer med over 6000 brukere. I 2019 hadde selskapet en omsetning på 70,5 MNOK.

VÅRE MEDARBEIDERE

Partnere og seritifiseringer

Våre partnere er av stor betydning for å skape en god helhet for våre kunder. I Procano jobber vi tett med våre samarbeidspartnere og har inngående kunnskap om deres produkter og tjenester. Procano er blant annet Microsoft Gold Certified Partner, Lenovo Premium Business Partner og HP Partner, og har en rekke sertifiseringer innen Cisco, IBM, Microsoft, VMware, PRINCE2 og Citrix.

Vi er en uavhengig leverandør, der kundens preferanser står i fokus. Derfor er et tett samarbeid med øvrige partnere av våre kunder også en grunnleggende forutsetning for å lykkes med et best mulig resultat for våre kunder.